Wist u dat...

…. de internettende mens gemiddeld 27 accounts met een wachtwoord gebruikt? (bron: NRC 13 juni 2016). Alleen dit aantal vormt één van de verklaringen voor de achterblijvende digitalisering van het berichtenverkeer in meerdere sectoren, zoals verzekeraars, zorgverzekeraars, pensioenen, e.d.


.....de belastingdienst  € 1,9 miljoen investeert in digihulp? Hiertoe is op 18 februari 2016 een samenwerkings- convenant getekend met de Koninklijke Bibliotheek. Alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken geven gratis toegang tot computers met internet


... de zorgverzekeraars in 2014 € 236 miljoen uitgaven aan reclame & acquisitiekosten en dat de 7.3 % van de overstappende zorgverzekerden een gezamenlijke besparing behaalden van € 69 miljoen? (Bron: Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2015 – NZA).


... de Wet Elektronisch Berichtenverkeer Belastingdienst de belastingdienst in staat stelt de interactie met burgers en bedrijven volledig te digitaliseren. De belastingdienst gaat hierbij voortvarend te werk. De wet is op 13 oktober goed gekeurd door de eerste kamer, waarna staatssecretaris Wiebes op 14 oktober het startsein heeft gegeven voor de campagne "Vaarwel blauwe envelop". De belastingdienst verstuurt nu nog jaarlijks 150 miljoen blauwe enveloppen.