Vakontwikkeling

 • Praktijkgerichte vakontwikkeling op het gebied van Klantcommunicatie krijgt in de eerste plaats inhoud door kennis- en ervaringsuitwisseling tussen aangesloten members. Via hun inbreng bij de jaarbijeenkomsten en door middel van het laten bijhouden van de eigen Klantcommunicatieprofielen geven de members gezamenlijk sturing aan het kennis- en ervaringsuitwisselingsprogramma. Voor 2014 en 2015 staan jaarlijks 10 bijeenkomsten gepland.
   
  De bevindingen en ervaringen uit deze bijeenkomsten leggen we vast. Een gedeelte van deze informatie bieden we na bewerking aan voor publicatie in vaktijdschriften. Van oudsher gaat het hier m.n. om publicaties op het gebied van documentlogistiek en sourcing. Geleidelijk is dit zich aan het verbreden tot het gehele gebied van Klantcommunicatie.

  Onderzoek
  is praktisch van aard en betreft m.n. het verzamelen van gegevens t.b.v. benchmarking, het bijhouden van databases t.b.v. sourcing en de ontwikkeling van nieuwe aanpakken. Dit laatste gebeurt vooral door middel van pilotprojecten met individuele memberorganisaties. Naast periodieke marktonderzoeken is er de voortdurende deskresearch die het brede gebied van Klantcommunicatie bestrijkt.

  Dit gaat van Excellent Dienstverlenen tot Informatie Management. Dit vormt uiteraard weer input voor de verdere praktijkgerichte vakontwikkeling. Langs deze weg is bijv. de klantcontactmomenten analyse ontwikkeld. Interessante artikelen en boeken brengen we onder de aandacht van die members, die zich richten op het betreffende onderwerp. • Omgekeerd gebeurt dit ook steeds meer, waarmee Sequoia zich meer en meer ontwikkelt tot kenniscentrum op het gebied van Klantcommunicatie en de deelgebieden die daartoe behoren.