Training en coaching

Regie & Contractmanagement

Met de  Training Regie & Contract-management Documentlogistiek speelt u in op de dynamiek in dit werkveld. Werk aan de herpositionering van documentmanagement binnen de organisatie. Geef inhoud aan de regierol en de contractmanagementrol. Vind een antwoord op fundamentele vragen.

Hoe houd je grip op de dynamiek in het dienstenassortiment? Hoe richt je het demand management in? Hoe houd je gedurende de contractperiode grip op gecontracteerde dienstverleners in aanbodmarkten met slechts enkele spelers? Hoe maak je (van je huidige contract) een dynamisch contract, waarbij je inspeelt op assortiments-wijzigingen en volumeveranderingen gedurende de contractperiode? Zorg voor gerichte prestatiebesturing m.b.v. het Verbeterboek.