Kennis- en ervaringsuitwisselingsbijeenkomsten

  • Bij de ontwikkelingen op het gebied van multichannel klantcommunicatie staan de Mijn Omgevingen centraal. Daarin vind je naast de overeenkomst, de berichtenbox/het postvak met in- en uitgaande...
  • Met de voortgaande digitalisering resulterend in andere wijzen van (samen)werken en communiceren is er een forse reductie van paperbased processen. Het maakt daarbij niet uit of deze paperbased...