Focus op Klantcommunicatie

Sequoia richt zich samen met de aangesloten members op het voortdurend ombouwen en optimaliseren van de klantcommunicatie. Daarbij gaat het m.n. om:

  • het noodzakelijke berichtenverkeer met de klant
  • de dialoog van de klant met het klantcontactcenter
  • het gebruik van selfservice door de klant
  • het gebruik van straight through processing


Centraal staan klantbelang en het verdienen van klantvertrouwen, de rolverdeling en samenwerking binnen de organisatie. Daarbij gaat het enerzijds om een naadloze aansluiting in het primair proces (siloschotten slopen) en anderzijds om de bereikbaarheid van de organisatie via ingeburgerde en nieuwe communicatiekanalen. Voor dit laatste is regie op consistente informatievoorziening en multichannel communicatie noodzakelijk. Bij de ombouw en optimalisatie van de klantcommunicatie vormen de sectorspecifieke context en het ontwikkelingsstadium van de organisatie het startpunt.