Dienstverlening

 • Het uitgangspunt voor de dienstverlening is om organisatie, management en medewerkers op iedere denkbare manier ondersteuning te geven bij het inrichten en optimaliseren van de klantcommunicatie van de organisatie én in de rollen die zij op het gebied van klantcommunicatie vervullen. Alles gericht op continuïteit van de organisatie en blijvende inzetbaarheid (employability) van de organisatiedeelnemers.

  De ontwikkelde visie en invulling van de dienstverlening op het gebied van klantcommunicatie is niet alleen toepasbaar in de relatie met klanten, maar laat zich direct vertalen naar alle andere externe partijen waarmee de organisatie een relatie onderhoudt. Klantcommunicatie heeft echter prioriteit omdat dit het bestaansrecht van de organisatie in hoge mate bepaalt en een sterk samenbindend effect heeft. Daar liggen belangrijke kansen voor verbetering van effectiviteit en efficiency!

  De hierna gepresenteerde indeling van de dienstverlening komt niet overeen met de praktijk, d.w.z. dat Sequoia in de praktijk een mix van de verschillende vormen van dienstverlening maakt, die het beste past voor de betreffende organisatie en de betreffende situatie. Het gaat dus altijd om maatwerk. De verschillende vormen van dienstverlening hebben we uitgesplitst naar vier hoofdvormen:
  -    membership
  -    training & coaching
  -    projectmanagement & advies
  -    auditing

  Dienstverlening in het kader van het membership betekent in feite dat de organisatie zich heeft voorzien van een sparringpartner en een netwerk van collega’s met een soortgelijke uitdaging. Kortom een inspiratiebron om verder te komen; juist op die gebieden waar nog geen gebaande paden zijn in de vorm van standaard opleidingen of standaard werkmethodieken. • In het geval van training & coaching gaat het om het verbeteren van het prestatievermogen van een groep personen binnen de organisatie, die in onderlinge samenwerking een resultaat moeten realiseren. De aandacht is bij het trainen gericht op de groep en bij de coaching op de individuen, die deel uitmaken van die groep. Sequoia werkt bij training en coaching met z.g. verbeterboeken om tot onmiddellijke toepassing binnen de organisatie te komen. De deelnemers aan training en coaching realiseren zelf het resultaten voor de organisatie.

  Bij projectmanagement & advies levert Sequoia de resultaten. Dit gebeurt natuurlijk in samenspraak met de betrokken personen werkzaam in de organisatie. Afhankelijk van de door het management aan Sequoia toebedeelde verantwoordelijkheid beperkt zich dit tot een analyse, advies of plan of betreft het ook de daadwerkelijke realisatie en invoering van de gewenste verandering.

  Naar auditingdiensten is een groeiende vraag. Bij auditing onderzoekt Sequoia of werkzaamheden en resultaten conform gemaakte afspraken zijn. Feitelijk gaat het hier om de check in de plan-do-check-act-cyclus. Dit doet zich vooral voor in uitbestedingssituaties. Een gebied waar Sequoia bij uitstek in thuis is.