klantcommunicatie

Managen van Krimp 1

Met de voortgaande digitalisering resulterend in andere wijzen van (samen)werken en communiceren is er een forse reductie van paperbased processen. Het maakt daarbij niet uit of deze paperbased processen nog in eigen beheer worden uitgevoerd of zijn uitbesteed. Er is sprake van een forse krimp qua volume en dus is het zaak om de afbouw van deze paperbased processen te managen.

Afbouw van paperbased processen
Bij de afbouw van paperbased processen gaat het m.n. om:

Mijn Omgeving centraal in de Ombouw van Klantcommunicatie

Bij de ontwikkelingen op het gebied van multichannel klantcommunicatie staan de Mijn Omgevingen centraal.
Daarin vind je naast de overeenkomst, de berichtenbox/het postvak met in- en uitgaande correspondentie, meerdere statusoverzichten, zoals klantgegevens ((gezins- of persoonsgegevens, fysiek adres, digitaal adres, telefoongegevens, communicatievoorkeur (conventioneel/ social media), betaalwijze, e.d.)), gebruik van de dienstverlening binnen het kader van de overeenkomst en betaaloverzicht. Hier ontstaat dus het digitale klantdossier.